O nás


Zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby na našem trhu 

Společnost S.A.B. IMPEX s.r.o. působí na našem trhu od roku 1992. Náplní naší činnosti je především dovoz a distribuce zdravotnického materiálu a techniky vysoké kvality. Stejně tak se snažíme vyhledávat stále nové nebo inovované výrobky, jak pro nemocniční zařízení, tak pro soukromé lékaře.

Současně neméně významnou činností, kterou se naše společnost zabývá, je pořádání odborných přednášek a sympózií zaměřených na specifické oblasti ve zdravotnictví. Také se účastníme celé řady domácích i zahraničních kongresů a seminářů. Naší snahou je též podporovat vzdělávání lékařů a zdravotních sester v jejich oborech, s následnou výměnou informací mezi odbornou veřejností.

Vzhledem k dlouhotrvající spolupráci se zahraničními firmami se naše společnost zabývá také odborným poradenstvím. Podílíme se rovněž na výzkumu a vývoji zdravotnických výrobků.

Vedení společnosti sídlí v Brně, odkud se vyřizují veškeré objednávky. Naše distribuční síť pokrývá celé území České republiky. Pravidelně zásobujeme přes 100 nemocnic a počet našich zákazníků se pohybuje kolem jednoho tisíce. Díky moderním informačním systémům, které používáme, zajišťujeme rychlou fakturaci a rozvoz zboží přímo k zákazníkům.

V důsledku dynamického rozvoje společnosti byla v roce 2000 založena pražská pobočka firmy, která sídlí na adrese Cukrovarnická 833, 162 00  Praha – Střešovice. Jejím úkolem je zajistit dostupnost a větší spokojenost zákazníků v Čechách.

Po úspěšném auditu získala společnost S.A.B. Impex s.r.o. certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a certifikát managementu kvality ČSN EN ISO 13485


        ISO 9001 ISO 13845 ISO 14001


    S.A.B. Impex s.r.o.                   S.A.B. Impex s.r.o. 


Firemní politika S.A.B. Impex, s.r.o.

Cílem společnosti S.A.B. IMPEX, s.r.o. je uspět na trhu se zdravotnickým materiálem. Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci si jsou vědomi toho, že bez spokojených zákazníků společnost nemůže existovat. Společnost se přijetím Firemní politiky zavazuje k plnění požadavků zákazníků, požadavků právních předpisů a k udržování efektivnosti a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.

- Dodávat zboží v souladu s platnými předpisy.

- Vytvořit a udržovat systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001 jako prostředek neustálého zlepšování služeb zákazníkům.

- Kvalitu nabízeného zboží dokladovat zákazníkům v souladu s požadavky legislativy a zákazníků.

- Poskytovat zákazníkům servis a zajistit jejich informovanost o nabízeném sortimentu.

- Udržovat konkurenceschopnost společnosti zefektivněním práce a minimalizací dodacích lhůt.

- Udržovat příjemné prostředí a přístup zaměstnanců k zákazníkům.

- Vzdělávat své pracovníky a poskytovat prostor pro jejich odborný růst.

- Minimalizovat dopady na životní prostředí.

- Naplňovat požadavky právních předpisů a dalších požadavků vztahujících se k oblasti zdravotnických prostředků,   ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.

- Zajišťovat kontinuální rozvoj společnosti a zvyšovat efektivnost firemních procesů.

Ing. János Svigruha
ředitel společnosti

V Brně dne: 30. 9. 2016


Třídíme odpady a nepotřebný elektroodpad

Naše firma pomáhá chránit životního prostředí a zdraví člověka, proto důsledně třídíme odpady.
Od roku 2017 jsme také členem kolektivního systému RETELA, který se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a jsme držitelem příslušného osvědčení.

Ekologická likvidace námi prodávaných elektrozařízení je díky tomu zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně našich produktů.

Máte-li nepotřebný elektrospotřebič, můžete ho odevzdat na místě zpětného odběru v nejbližším okolí.

KONTAKTNÍ INFORMACE

BRNO CENTRÁLA
kancelář a sklad
Firemní 2
619 00 Brno
IČO: 64511588
DIČ: CZ64511588

Tel.: +420 515 917 511
sab-medical@sab-medical.com

GOOGLE MAPA


KANCELÁŘ PRAHA
Cukrovarnická 833
162 00  Praha – Střešovice


Tel: +420 515 917 511

KANCELÁŘ BRATISLAVA
S.A.B. Slovakia s.r.o.
Betliarska 3809/22
851 01 Bratislava
Tel: +421 948 111 411