Ortopedie a neurochirurgie


Vertebroplastika a Kyfoplastika

Augmentace šroubů

Vyčistěte všechnu drť a zbytky měkkých tkání z předvrtaného otvoru pro šroub tak, aby povrch kosti byl hladký a čistý.

Augmentace šroubů
Vyplňte proximální třetinu předvrtaného otvoru.

Augmentace šroubů
Před zavedením šroubu je potřeba nechat Cortoss® částečně ztuhnout.

Augmentace femorálního šroubu

Augmentace femorálního šroubu
Injektáž materiálu Cortoss®.

Augmentace femorálního šroubu
Zavedení šroubu.

Histologický obraz v hlavici lidského femoru po aplikaci Cortoss® (26 týdnů po augmentaci femorálního šroubu u pacienta s osteoporózou).

femor

 • Cortoss® jsou černé nebo hnědé struktury
 • Spongiózní kost je červená
 • Červené skvrny obsažené ve struktuře Cortoss® bioaktivní keramické částice Combeite
 • Výborná kostní apozice
 • Není přítomna žádná fibrózní tkáň mezi kostí a šroubem
 • tvorba nové kosti
 • Při augmentaci transpedikulárních šroubů se musí nejdříve zajistit všechny šrouby na jedné straně a nechat fixaci dostatečně zatuhnout. Teprve poté je možné pokračovat v augmentaci šroubů na kontralaterální straně.

Perkutánní vertebroplastika

Předoperační CT vyšetření MPR rekonstrukce v sagitální rovině
injekce

Injekce Cortoss®

injekce
RTG v laterální projekci

Injekce Cortoss®

injekce
RTG v AP projekci

Injektáž materiálu Cortoss® se provádí jednoduše zvláštním katétrem zasunutým v jehle a styletu, které jsou zavedeny do obratlového těla. Na vytvoření kanálu pro zavedení katétru se používá mikrovrták. Tento jednoduchý systém odstraňuje riziko vysokého reziduálního tlaku, který by hrozil při aplikaci přímo luminem jehly.

jehla
Jehla a stylet zavedeny do proximální části obratlového těla.


mikrovrták
Mikrovrták vytváří kanál pro zavedení katétru.

katétr
Katétr zaveden předvrtaným kanálem.

Cortoss® se vždy aplikuje „stop-start“ technikou za přímé skiaskopické kontroly. V případě, že zjistíte únik materiálu mimo obratel, okamžitě ukončete injektáž, stáhněte katétr, vyčkejte 4-5 minut, dokud Cortoss® nezatuhne a nevyplní defekt. Poté opakujte proces s novým katétrem a čerstvou dávkou Cortossu®. (Více viz plné znění prováděcího manuálu).

Aliquot P Delivery System obsahuje kompletní set instrumentária pro provedení perkutánní vertebroplastiky materiálem Cortoss®.

kompletní set

Vertebroplastický materiál

Synicem VTP Vertebroplastický cement

Synicem VTP, nízkoviskózní akrylový kostní cement byl speciálně vyvinut pro Perkutánní vertebroplastiku. Díky tomuto cementu dosahujeme adekvátní pracovní časy kombinované s vysokou intenzitou rentgenových paprsků.

Ověřená kvalita
Synicem VTP Cement je označen značkou EC prostřednictvím Evropské direktivy 93/42/CEE dodržující ISO 9001, ISO 13485 standardy a ISO 5833, specifikaci pro cementy s akrylovou pryskyřicí pro chirurgické implantáty.

Hlavní vlastnosti:

 • snadná příprava a aplikace
 • nízká viskozita
 • nejsou zapotřebí barvy (barviva), zpomalovače nebo rozpouštědla
 • pevné pracovní časy
 • kontrolovaná exotermická reakce a vynikající mechanické vlastnosti
 • zvětšený pohled pod rentgenem
 • menší ohrožení pacientů a personálů rentgenem

APV Synicem Vertebroplastický systém

img2.jpg, 18kB

Plně kompletní jednorázový VP set obsahující:

 • plastická injekční pistole s 10 ml stříkačkou
 • vertebrální punkční jehla s mandrénem:
 • 2,4 mm x 100 mm/3,0 mm x 100 mm a 150 mm
 • Luer lock m/f konektor
 • lopatička
 • miska na míchání cementu
 • odsávací kanyla
img3.png, 22kB

Hlavní vlastnosti:

 • ETO sterilní, připraveno k použití
 • snadná operace
 • ergonomický design
 • precizní dávka cementu v nízkých a vysokých tlacích
 • umožňuje okamžité přerušení dodávek cementu
 • celokovová jehla

Synimed Vertebroplastická kanyla (kovová)

snadný víceúrovňový přístup: krátké rukojeti si navzájem nepřekáží
plně provlékací Luer: lépe spojuje části
zkosený typ
baleno v (ETO sterilním) obalu

KONTAKTNÍ INFORMACE

BRNO CENTRÁLA
kancelář a sklad
Firemní 2
619 00 Brno
IČO: 64511588
DIČ: CZ64511588

GOOGLE MAPA


KANCELÁŘ PRAHA
Cukrovarnická 833
162 00  Praha – Střešovice


Tel: +420 515 917 511

KANCELÁŘ BRATISLAVA
S.A.B. Slovakia s.r.o.
Betliarska 3809/22
851 01 Bratislava
Tel: +421 948 111 411