Radiofrekvenční léčba


Radiofrekvenční odstranění poškozené tkáně

Radiofrekvence se používá v medicíně již několik desetiletí. Je to druh energie, které se využívá k vytvoření určité vysoké teploty. Ta, aplikovaná v daném místě a po určitou dobu má za výsledek odumření nežádoucí poškozené tkáně.

Během výkonu radiofrekvenčním (RF) přístrojem RITA se ablační sonda umístí přímo do poškozené tkáně a několik malých zahnutých elektrod je rozmístěno ze sondy do poškozené tkáně. Vše probíhá pod kontrolou CT, ultrazvuku či MRI.

Po zapnutí přístroje RF energie protéká elektrodami, čímž způsobuje ohřívání okolní tkáně. Jakmile je dosaženo dostatečné teploty, nežádoucí poškozená tkáň se rozpadne během několika minut. Tkáň je dále absorbována a přirozenou cestou vyloučena z těla ven.

Na konci každé elektrody jsou umístěny teploměry (termistory), které umožňují měření teploty tkáně, energie je díky tomu automaticky upravena a požadovaná teplota zůstává neměnná.

Vysoká teplota je velice efektivní v ničení nežádoucí poškozené tkáně. Jakmile teplota tkáně stoupne nad 50°C je permanentně zničena. Proces je velice rychlý, většinou stačí méně než 10-15-ti minutová expozice pro 3 cm ablaci. Velikost celého místa ablace samozřejmě záleží na velikosti sondy, teplotě tkáně a na době nutné k aplikaci RF energie. Nežádoucí poškozenou tkáň je možné odstranit ablací bez poškození okolní zdravé tkáně.

Je několik možností, jak výkon provést, a každá má jiné výhody, limitace a použití.

 • Perkutánní přístup: obvyklá kontrola správné pozice sondy je prováděna ultrazvukem nebo CT. Toto je nejméně invazivní způsob prováděný většinou pouze pod lokální anestesií.
 • Laparoskopický přístup: metoda prováděna pod celkovou anestesií, pacient je schopný jít domů do tří dnů. Výhodou této metody je možnost použití intraoperativního ultrazvuku, který umožní přesnější lokalizaci a zároveň i vizualizaci poškozené tkáně.
 • Otevřený přístup: prováděn pod celkovou anestesií, lékař přímo vidí celou proceduru. U většiny zákroků se též používá intraoperarivního ultrazvuku. Doba zotavení je delší než u předchozích přístupů

RITA Medical Systems nyní firma ANGIODYNAMICS, vyvinula patentovaný chirurgický systém, který užívá seskupení rozvinutých radiofrekvenčních elektrod k ablaci předvídatelného objemu tkáně s minimálním traumatem pro pacienta. Přístroje RITA jsou monopolární, elektrochirurgické elektrody, schopné přímé monitorizace teploty tkáně a impedance místa ablace a tím zajišťují destrukci cílené tkáně.

Bezpečné odstranění poškozené tkáně pomocí radiofrekvence se nazývá RADIOFREKVENČNÍ ABLACE. Je to technika použití střídavého elektrického proudu o frekvenci 460 – 480 kHz, která je vyzařována hrotem elektrody nebo jehlou umístěnou přímo uvnitř tkáně. Střídavý proud je příčinou lokální vibrace iontů vytvářející teplotu a způsobující odumření buněk při koagulační nekróze. Cytotoxický teplotní práh je 50°C, ale RF ablační technikou se může překročit a aktuálně dosáhnout bodu varu.

Jednou z nejdůležitějších věcí je výběr pacienta. Vhodnost, dle lokalizace nádoru, určuje lékař (onkolog), který úzce spolupracuje s radiologem, radiačním onkologem a s dalším odborným lékařem (dle lokalizace nádoru – chirurgie, ortopedie, interna, neurologie). Před výkonem je pacientovi znovu uděláno CT, které se opakuje týden po výkonu, 3 měsíce po výkonu a 6 měsíců po výkonu.

Výhody radiofrekvenční ablace

 • Redukce velikosti nebo eliminace nádorů
 • Minimálně invazivní metoda
 • Vysoce efektivní (možnost použití u tumorů velkých 7 cm)
 • Možnost opakované ablace tumorů
 • Minimum komplikací či vedlejších účinků

RITA systém – více informací, více možností, více kontroly

Víceprostorová teplotní zpětná vazba

Výstupní teplota Vás informuje přesně kdy a kde jste dosáhli cílové teploty. Teplotní zpětná vazba Vás po odstranění tkáně ujistí, že příslušná teplota byla dosažena. Po odstranění možnost potvrzení teploty.

Automatické nastavení výkonu

Dosažení požadované teploty přístroj signalizuje automaticky a sníží výkon. Díky tomu nedochází k excesivnímu výkonu, což by mohlo ohrozit kompletní ablaci tkáně.

Monitorizace impedance

Současně s monitorizací teplotní zpětné vazby RITA systém navíc monituruje přesnou impedanci. Tato data nejsou dostačující k určení kompletní ablace, ale velice nápomocná.

Možnost elektrokoagulace vpichu jehly

Výhoda elektrokoagulace cesty jehly zabrání následnému možnému krvácení.

Výběr velikostí jehel

StarBurst – ablace tkáně 2-3 cm, StarBurst XL – ablace tkáně 3-5 cm, StarBurst XL FLEXI - ablace tkáně 3-7cm, StarBurst XLi - ablace tkáně 5-7cm.

Jednoduše ovladatelný přístroj

Možnost použití – perkutánně, laparoskopicky, intraoperativně.

Kontrola teploty

RITA systém je jedinečnou kombinací vlastností navržených tak, aby poskytoval vysokou úroveň jistoty, že srážející nekrotická tkáň bude odejmuta odstraněním poškozeného místa.

Závěr

 • Důležitý je kvalitní výběr pacienta s pomocí onkologa, ve spolupráci s radiologem, radiačním onkologem a odborným lékařem dle lokalizace nádoru.
 • RF přístroj umožňuje odstranění metastáz v játrech, plicích, ledvinách, nadledvinkách, prostatě, kostech a páteři.
 • Použití u tumoru do 7 cm
 • Jedná se metodu,která je velmi účinná, spolehlivá a bezpečná

Referenční pracoviště:

 • FN Brno
 • FN Praha Motol
 • FN Praha Nemocnice Na homolce
 • FN Praha Bulovka
 • FN Plzeň
 • FN Ostrava

Pro další informace o této minimálně invazivní metodě nás kontaktujte na tel čísle: 515 917 511. Doporučíme Vám certifikované pracoviště, kde používají Radiogrekvenční přístroj RITA v blízkosti Vašeho bydliště.

Rita


Radiofrekvenční přístroj RITA 1500X

Kvalita a vyspělost radiofrekvenčního přístroje RITA 1500X

Radiofrekvence je v medicíně používána již po desetiletí. Jedná se o elektrickou energii vytvářející horko ve specifickém místě, za specifické teploty, po specifickou dobu s konečnými výsledky v úmrtnosti či odstranění nežádoucí poškozené tkáně. V současné době je radiofrekvenční přístroj RITA 1500X (výrobce Angiodynamics, dřívě RITA Medical Systems, Inc.) nejnovější a nejvyspělejší přístroj k odstranění poškozené tkáně. Velikost odstraněné tkáně je až 7 cm, využívá technologie použití jediné jehly a teplotní zpětné vazby. Inovací tohoto přístroje docílil výrobce většího displeje znázorňujícího teplotu a jednoduššího designu pro snadnější použití pomocí nejmodernějšího počítačového systému pro řízení a kontrolu přístroje. Přístroj je možno používat při klasické operaci nebo při endoskopii, CT, SONO či MR.

Popis systému

RITA 1500X RF generátor je elektrochirurgický přístroj zařazený do kategorie II a. Pochází z USA a je druhou generací nejmodernější technologie, která podle vybraného programu pracuje od 1 do 250 W na 0,5 až 0,6 MHz. Je možné dosáhnout teploty tkáně až 125 °C, a to pomocí devíti-kanálové kontroly odporu.
RITA 1500X

Přístroj obsahuje tří-kruhový bezpečnostní systém řízený nejmodernější SW technologií, kde se kontrolují tyto faktory:
 • impedance
 • teplota v tkáni pacienta
 • teplota na elektrodách pacienta

Široké množství programů umožňuje bezpečnou termoablaci různých druhů tkání ( játra,ledviny,plíce,kosti,měkké tkáně…), jasnou informaci o velikosti ložiska (1 až 7 cm), a to od 30 sekund (u některých ložisek v kosti), nebo 3 až 12 minut (při optimálních podmínkách 7 cm ložiska v játrech). Vzhledem k tomu, že lékař má mnoho možností, je pouze na jeho rozhodnutí, jaký zvolí způsob ablace a druh jehly.

Můžeme říci, že je možno použít přístroj miniinvazivně i peroperativně.

Typy a velikosti jehel

Habib™ 4X Habib 4X 4401 Kit
Habib 4X 6 cm
Habib 4X 10 cm
Habib
Laparoscopic Resector
Habib
HabibLap Long 30 cm
HabibLap Medium 15 cm
HabibLap Short 6 cm
Laparoscopic Resector - Habib
Rita UniBlate Rita UniBlate
StarBurst Talon 700-102847 15 cm Rigid
700-102846 25 cm Rigid
700-102845 25cm Semi Flex
StarBurst Talon
Starburst™ SDE 700-102486 12 cm 3 array Starburs SDE
Starburst™XLi – Enhanced 700-102664 12 cm
700-102669 25 cm
Starburst™XLi – Enhanced
Starburst™ Semi – Flex 700-102615 25 cm Starburst™ Semi – Flex
Starburst™ MRI 700-102441 10 cm
700-102421 15 cm
Starburst™ MRI
Starburst™ XL 700-101930 10 cm
700-101320 15 cm
700-101317 25 cm
Starburst™ XL

Můžeme říci, že není velikost a způsob aplikace, na které nemůžeme vybrat jehlu. Všechny jehly jsou schopny pomocí speciálního programu TRUCK ABLACE uzavírat cestu, příp. koagulovat při chirurgickém zákroku cévy. Tento způsob aplikace umožňuje chirurgovi resekci bez krvácení, výkon se tak stává bezpečným.

Během zákroku může lékař sledovat několik pomocných ukazatelů (např. impedance a teplota tkáně na konci antén), což mu napomůže k docílení velikosti ložiska a bezpečné použití přístroje.

Lékař si před každým zákrokem vybere jehlu a program (přístroj může pracovat manuálně nebo automaticky), pak již může začít provádět samotný výkon.

Automatický program – přístroj automaticky sleduje impedanci a dosažené teploty, potřebu vysunutí jehly přístroj signalizuje. Dále kontroluje aktuální teplotu jednotlivých antén (částí ložiska), tudíž není potřeba jehlu chladit. Pokud teplota některé antény dosahuje vyšší teploty než ostatní, přístroj to automaticky oznámí – vypíše „HI“ a vypne proud do antény, tím zabrání přehřátí antény i tkáně.

Jakmile u 2 cm vysunutí dosáhne teplota 105 °C, přístroj signalizuje, že je možno vysunout na 3 cm.

Pokud antény dosáhnou požadované teploty, přístroj automaticky sníží výkon generátoru. Spolehlivě dávkuje jen tolik energie, aby udržel požadovanou teplotu v ložisku (na špičce antény), tím zabrání připečení tkáně k jehle, po dosažení požadované teploty v ložisku, se sníží odpor v tkáni, což je signál, že ablace končí, dle programu se může přístroj automaticky nebo manuálně přepnout do COOL-DOWN módu. Poté může lékař pomocí TRUCK ABLACE uzavírat kanál jehly (což zabrání krvácení do jakékoliv dutiny).

Na rukojeti jehly je umístěno LL připojení pro aplikaci fyziologického roztoku, lékaři často aplikují ještě jiné destrukční tekutiny (96 % alkohol či jiné léky). Tento roztok proteče jehlou a anténami až za hranice ložiska. Po vypálení nádoru anténami zůstanou v tkáni kanály po anténách, roztok se touto cestou dostane tlakovým rozdílem až k nádoru a jeho mini větvím (kterými je nádor spojen s vyživující cévou).

Pro bližší informace o Radiofrekvenční ablaci nebo resekci kontaktujte naše obchodní oddělení.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu: www.lecba-rakoviny.com

KONTAKTNÍ INFORMACE

BRNO CENTRÁLA
kancelář a sklad
Firemní 2
619 00 Brno
IČO: 64511588
DIČ: CZ64511588

Tel.: +420 515 917 511
sab-medical@sab-medical.com

GOOGLE MAPA


KANCELÁŘ PRAHA
Cukrovarnická 833
162 00  Praha – Střešovice


Tel: +420 515 917 511

KANCELÁŘ BRATISLAVA
S.A.B. Slovakia s.r.o.
Betliarska 3809/22
851 01 Bratislava
Tel: +421 948 111 411