eRFA informace

eRFA – endoluminální radiofrekvenční ablace

 

Informace pro pacienty

Technika radiofrekvenčního odstranění tumorózní tkáně využívá střídavého elektrického proudu o frekvenci 460 – 480 kHz, který je vyzařován hrotem elektrody nebo jehlou umístěnou přímo uvnitř tkáně. Střídavý proud je příčinou lokální vibrace iontů vytvářející teplotu a způsobující rozpad poškozených buněk při koagulační nekróze.

Ještě nedávno byla technika omezena pro menší tumory v játrech , v dnešní době je již toto omezení překonáno a metodu je možné použít pro nádory o velikosti větší než 7 cm a to v oblastech jater, kostí, plic, nadledvinek a páteře.

O možnostech přístupu radiofrekvenční ablace rozhoduje lékař příslušné odbornosti po konzultaci s onkologem na základě stavu pacienta (možnost operace, další onemocnění atd.)

Zákrok je veden:

 1. kožním vpichem do postiženého orgánu, pod kontrolou ultrazvuku či CT (počítačová tomografie) Je postačující lokální anestezie, není nutná celková. Pacient je obvykle propuštěn do domácího ošetřování do tří dnů.
 2. laparoskopickou metodou (bez otevření klasickým řezem), pod kontrolou optiky a ultrazvuku. Tento zákrok vyžaduje celkovou anestezii. Pacient odchází domů do pěti dnů až do 1 týdne.
 3. Otevřená operace v celkové anestezii. Dává možnost kombinace chirurgického odstranění části tumoru a ablace té části, kterou nelze vyřešit chirurgicky. Pacientovo propuštění závisí na jeho stavu.

Terapií pomocí ablační jehly lze použít v kombinaci s obvyklými metodami (např. chemoterapie, resekce atd.)

Informace pro lékaře

Radiofrekvenční ablace je technika za použití střídavého elektrického proudu o frekvenci 460 – 480 kHz, je vyzařována hrotem elektrody nebo jehlou umístěnou přímo uvnitř tkáně. Střídavý proud je příčinou lokální vibrace iontů vytvářející teplotu a způsobující odumření buněk při koagulační nekróze. Cytotoxický teplotní práh je 50 ºC, ale RF ablační technikou se může překročit a aktuálně dosáhnout bodu varu.

Ještě nedávno byly limitující menší tumory v játrech, v dnešní době je již toto omezení překonáno a metodu je možné použít pro léze o velikosti až 7 cm a to v oblastech jater, kostí, plic, nadledvinek a páteře.

Rf ablace je nejsilnější perkutánní technikou zajištující rozsáhlý region koagulované nekrózy. RF ablace je minimální invazivní procedurou, která může pracovat ambulantně. Zprávy o RF ablaci posuzují aplikaci termální techniky a demonstrují specifikaci RF ablace v léčbě benigních a maligních kostních nádorů měkké tkáně.

erfa-intelliflow.jpg

Nejčastější otázky

Co je to ablace tumoru?

Jedná se o metodu, kterou se tumor (nádor) cíleně zničí a nebo se odstraní z těla. Nejběžnější způsob zničení nádoru je pomocí radiofrekvence.

Co je to Radiofrekvenční ablace?

Radiofrekvenční ablace (RFA) používá rádiové vlny, které ohřívají tumor. Vlivem radiofrekvence dochází k ohřívání a tím i zničení nejen nádoru, ale i okolní tkáně.

Jak se vlastně Radiofrekvenční ablace provádí?

Speciální RFA jehla s elektrodami se zavede pomocí tvrdého vodiče pod kontrolou CT do poškozené tkáně. Po správném umístění elektrod na jehle se začne ohřívat okolní tkáň. Jakmile tkáň dosáhne určité teploty, buňky se zničí. Zničený (spálený) tumor je ponechán v těle, kde se rozpadne a bude vstřebán do těla.

Pro koho je RFA určeno?

Mnoho pacientu může být indikováno k operaci RFA:

 • Pacienti, kteří jsou ve špatné fyzické kondici a není u nich vhodný klasický chirurgický zákrok
 • Pacienti u kterých je riziko většího krvácení
 • Pacienti se špatným imunitním systémem
 • Pacienti, u kterých je lokalizován tumor na špatně přístupném místě

Je RFA Experimentem?

Ne. RFA již byla použita k léčbě tumorů před více jak 20 lety. Touto metodou se nejprve začaly léčit pouze jaterní tumory, nyní se léčba rozšířila i na ledviny, plíce atd.

Je RFA lékem proti rakovině?

Ne, ale RFA může zredukovat velikost některých tumorů nebo je úplně odstraňuje. V jiném případě RFA odstraňuje bolestivost u tumorů a tím zvětšuje kvalitu života u pacienta.

Jaké typy rakoviny mohou být léčeny pomocí RFA?

Mohou být léčeny tumory:

 • Jater
 • Ledvin
 • Prsou
 • Plic
 • Prostaty
 • Kostí
 • Nadledvinek

Nejčastěji se však provádí RFA jater, jelikož u ostatních ještě nemáme dlouhodobější studie.

Jaké jsou nejběžnější komplikace RFA?

Riziko RFA zahrnuje:

 • Bolest
 • Krvácení
 • Podlitinu
 • Infekce
 • Horečka

Vše samozřejmě záleží na oblasti ablace, u některých pacientů hrozí riziko kolapsu.

Navíc, někteří pacienti mohou dostat post - RFA syndrom. Příznakem jsou horečky a příznaky chřipky. Ve většině případů tyto symptomy po pár dnech po výkonu zmizí.

Poznámka:

Nově se začal používat Habibův nůž na resekci jater nebo ledvin. Tento nůž se používá při otevřeném přístupu a dochází k odstranění celé poškozené tkáně. Další novinkou je použití Laparoskopického Habibova nože což minimalizuje pooperační komplikace a zkracuje délku hospitalizace.

Více informací o léčbě rakoviny se můžete dozvědět také na dalším našem webu: www.lecba-rakoviny.com