O nás

Kdo jsme

Naše společnost S. A. B. Impex se zabývá více než 28 let dovozem a distribucí zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky vysoké kvality. Neustále vyhledáváme a rozšiřujeme naši nabídku o nové a inovativní produkty, které jsou přínosem pro nemocnice, lékaře, sestry i pacienty.

Vedení společnosti a distribuční sklad máme v Brně. Díky moderním informačním systémům jsme schopni rychle reagovat na poptávku po našich produktech a následně zajistit fakturaci a rozvoz zboží přímo k zákazníkům. Naše distribuční síť pokrývá celé území České republiky a působíme také na Slovensku. Našim cílem je prostřednictvím našich produktů pomáhat lékařům vyléčit pacienta a nikoliv ho jen léčit!

Důvěra a spolehlivost – Můžete si být jisti, že co řekneme, to platí.
Záleží nám na vaší spokojenosti!

Co nabízíme

Naší snahou je nabídnout všem zákazníkům co nejširší spektrum zdravotnického materiálu, zdravotnických potřeb a speciálních přístrojů od A do Z. Dodáváme na anesteziologická oddělení (ARO, JIP), oddělení chirurgie, gynekologie, radiologie, kardiologie, urologie, ortopedie nebo neurochirurgie. Svou nabídku průběžně upravujeme a aktualizujeme tak, aby co nejvíce korespondovala s preferencemi našich zákazníků. Kontaktujte nás a my uděláme vše proto, abychom našli řešení i pro vás.


Odborné poradenství a přednášky

Současně neméně významnou činností, kterou se naše společnost zabývá, je pořádání odborných přednášek a sympózií zaměřených na specifické oblasti ve zdravotnictví. Také se účastníme celé řady domácích i zahraničních kongresů a seminářů. Naší snahou je též podporovat vzdělávání lékařů a zdravotních sester v jejich oborech, s následnou výměnou informací mezi odbornou veřejností. Vzhledem k dlouhotrvající spolupráci se zahraničními firmami se naše společnost zabývá také odborným poradenstvím. Podílíme se rovněž na výzkumu a vývoji zdravotnických výrobků.

 

Nabízíme unikátní metodu pro boj s nádorovými buňkami

Důležitou součástí naší činnosti je intenzivní participace na vývoji nových možností léčby rakoviny. Výsledkem této práce je mj. technologie NanoKnife, která cíleně odstraňuje rakovinou napadené buňky, aniž by poškozovala okolní zdravé buňky. Technologie NanoKnife je stále podrobována klinickým studiím, ale dosavadní výsledky naznačují, že by v budoucnu mohla při léčbě rakoviny sehrát klíčovou roli. Více informaci naleznete na stránkách www.lecba-rakoviny.com.

Lidé - náš tým

Pracujeme jako tým a každý jedinec je důležitou součástí naší firmy. Neustále se učíme, a to nejen od výrobců, lékařů a zkušenějších kolegů, ale také od našich zákazníků. Zároveň se nebojíme prošlapávat nové cesty a hledat nové postupy, technologie a produkty, které pomohou zlepšit péči o pacienty.


Při naší každodenní práci klademe důraz na:

 • kvalitu - dodáváme produkty s vysokou kvalitou a s přidanou hodnotou. Neustále vyhledáváme nové produkty po celém světě, které našim zákazníkům zkvalitní a zároveň usnadní jejich práci.
 • profesionalitu - preferujeme individuální a profesionální přístup ke každému zákazníkovi, kterému jsme partnerem, rádcem a může se na nás vždy spolehnout. Neustále se vzděláváme a informace o nových produktech či trendech medicíny rádi předáváme dále např. prostřednictvím různých školení a workshopů.
 • flexibilitu a efektivitu – rychle reagujeme na různé požadavky zákazníků a dle potřeby operativně řešíme další nabízené služby bez dlouhého čekání.
 • bezpečnost - je u nás vždy na prvním místě, a to jak v případě prodávaných produktů pro zdravotnický personál, tak i pro pacienta.


Máme ISO (9001, 13485 a 14001)

Od roku 2004 je naše společnost S. A. B. Impex, s.r.o. držitelem certifikátů ISO, systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016. Stejně tak jsme následně v roce 2007 získali certifikát managementu kvality ČSN EN ISO 13485:2012. Všechny získané standardy ISO jsou pravidelně auditovány certifikačními orgány. Tyto certifikáty potvrzují, že naše firemní procesy a jejich řízení jsou na vysoké úrovni.

ISO Zlatý certifikát ISO-9001 ISO-14001
 

Třídíme odpady a nepotřebný elektroodpad

Naše firma pomáhá chránit životní prostředí a zdraví člověka, proto důsledně třídíme odpady.
V roce 2017 jsme se zapojili do projektu Zodpovědná firma, kterým podporujeme vzdělávání v oblasti třídění odpadů a díky tomu jsme získali certifikát.

Od roku 2017 jsme také členem kolektivního systému RETELA, který se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a jsme držitelem příslušného osvědčení.
Ekologická likvidace námi prodávaných elektrozařízení je díky tomu zajištěna právě v rámci kolektivního systému RETELA. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně našich produktů.

Máte-li nepotřebný elektrospotřebič, můžete ho odevzdat na místě zpětného odběru v nejbližším okolí.

 certifikát zodpovědná firma   osvědčení

 

Projekty spolufinancované Evropskou unií

 • Academy S.A.B. 
  Tento projekt s číslem CZ.03.01.03/00/23_047/0002120 je spolufinancován Evropskou unií v rámci výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (1)". Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Dalším cílem pak je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost plus 2021-2027 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

  Projekt Academy S.A.B. je zaměřen na zvýšení kvalifikace všech zaměstnanců, a především pak těch ve věku nad 55 let. Lidé budou školeni v Měkkých dovednostech, Ekonomických znalostech a v Technickém / Odborném vzdělávání. Náš projekt bude finalizován v roce 2026 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

 

 • FVE
  Předmětem projektu je rozšíření FVE o nominálním výkonu 40 kWp a instalace akumulace (40 kWh) na objektu administrativní budovy a výrobní haly firmy S. A. B. Impex, s.r.o. na adrese Firemní 710/2, 619 00, Brno - Horní Heršpice, číslo stavebního pozemku 948/34. Projekt byl dokončen v roce 2024.

 

 

 • Fotovoltalická elektrárna (FVE)
  S podporou Evropské unie jsme v roce 2019 vybudovali fotovoltalickou elektrárnu na střeše administrativní budovy a skladové haly centrály S.A.B. Impex v Brně a díky tomu se nám podařilo výrazně snížit odběr elektrické energie ze sítě.

projekt fotovoltalické elektrárny 

 • Podnikové vzdělávání našich zaměstnanců

  Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

  Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

  Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

  EU - zamestnanost

Firemní politika S. A. B. Impex, s.r.o

Cílem společnosti S. A. B. IMPEX, s.r.o. je uspět na trhu se zdravotnickým materiálem. Vedení společnosti a všichni její zaměstnanci si jsou vědomi toho, že bez spokojených zákazníků společnost nemůže existovat. Společnost se přijetím Firemní politiky zavazuje k plnění požadavků zákazníků, požadavků právních předpisů a k udržování efektivnosti a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.
 

 • Dodávat zboží v souladu s platnými předpisy.
 • Vytvořit a udržovat systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001 jako prostředek neustálého zlepšování služeb zákazníkům.
 • Kvalitu nabízeného zboží dokladovat zákazníkům v souladu s požadavky legislativy a zákazníků.
 • Poskytovat zákazníkům servis a zajistit jejich informovanost o nabízeném sortimentu.
 • Udržovat konkurenceschopnost společnosti zefektivněním práce a minimalizací dodacích lhůt.
 • Udržovat příjemné prostředí a přístup zaměstnanců k zákazníkům.
 • Vzdělávat své pracovníky a poskytovat prostor pro jejich odborný růst.
 • Minimalizovat dopady na životní prostředí.
 • Naplňovat požadavky právních předpisů a dalších požadavků vztahujících se k oblasti zdravotnických prostředků, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
 • Zajišťovat kontinuální rozvoj společnosti a zvyšovat efektivnost firemních procesů.

      Ing. János Svigruha
      jednatel společnosti

      V Brně dne 1. 12. 2023