Netermální onkologické přístroje

NanoKnife

IRE Systém NanoKnife® využívá ireversibilní (nevratné) elektroporace a špičkové technologie, která používá řadu za sebou jdoucích elektrických impulsů v mikrosekundách,  pro otevření 'póru' v buněčných membránách. Otevření těchto pórů způsobuje nevratné poškození buněk. Buňky rychle umírají, rozpouštějí se a odstraňují vlastním lymfatickým systémem lidského těla. Elektrické impulsy jsou aplikovány pomocí několika jehel – sond do oblasti, kde má být ablace pod kontrolou CT nebo USG provedena.