Transkutánní bilirubinometr, pro snadnou detekci novorozenecké žloutenky.